راه اندازی خط چاپ صنعتی

شما میتوانید از خدمات مشاوره مرصاد نقش در ابتدا استفاده کنید. دیده شده است که بسیاری از تولید کنندگان و خدمات دهندگان بدون تحقیق، و فقط به جهت اینکه قسمتی از هزینه های خود را کم کنند و یا اینکه بتوانند سودی را در بخش خدمات عاید خود کنند بدون مشاوره و شاید مشاوره ضعیف، و فقط با اطلاعات بصری یعنی نگاه کردن به یک مرحله از چاپ، از چاله در آمده اند و در چاه افتاده اند .

ما در بسیاری از قسمتهای صنعت شاهد این موضوع هستیم که ، دستگاه های چاپ سالها قبل خریداری شده و بدون استفاده و کاربرد در گوشه انبارها در حال خاک خوردن میباشد . شاید در صورت مشاوره درست و در نظر گرفتن بسیاری از جوانب این مشکلات پیش نیاید. در گام اول باید نوع کار و نیاز آن مجموعه به چاپ بررسی شود؛ که آیا راه اندازی خط چاپ مقرون به صرفه میباشد و یا اینکه هزینه های سربار مجموعه را بالا میبرد . در گام دوم بعد از بررسی اولیه باید سرمایه ای که برای این خط در نظر گرفته شده است مورد بررسی قرار بگیرد که در حال حاضر و در این سال حداقل سرمایه حدود 100000000 ریال میباشد فن و دانش چاپ صنعتی یک دوره کوتاه را شامل نمیشود، شاید با راه اندازی یک خط کوچک چاپ مشکلات حل شود اما باید در نظر گرفت که مهارت و تجربه در کنار دانش فنی جزء جدانشدنی کی خط چاپ میباشد .

پشتیبانی فنی بعد از راه اندازی از اهداف فنی مجموعه ما میباشد، که البته بسیاری از کارگاه ها به علت اینکه این پشتیبانی را هزینه بر میدانند قید آن را زده و دیده میشود که بعد از مدت کوتاهی دچار مشکلات گردیده اند تعریف نوع چاپ ، بر اساس محصولی که تولید میشود و آنالیز نیازها مجموعه شما از وظایف ما میباشد تعریف رنگ و مواد اولیه بر اساس نیازهای شما و اینکه کالای شما با این چاپ دارای چه امتیازی خواهد شد از وظایف ما میباشد