چاپ تامپو پرینت روی کنتر برق

مرصاد نقش با توجه به تخصص اش در چاپ تامپو پرینت روی انواع محصولات پلیمری توانسته دقت را چاشنی تمرکز کرده و مطابق نیاز مصرف کننده به خلق محصول بپردازد. نمونه کنتر - چاپ تامپو پرینت چاپ روی کنتور برق یکی از انواع کاربردهای چاپ تامپو پرینت است که نیازمند رعایت دقت ، جزئیات زیاد و دستگاه های باکیفیت چاپ تامپو پرینت است .

چاپ روی کنتور برق به کمک چاپ تامپوپرینت

شاید اگر از اکثر مردم درمورد چاپ روی کنتور برق بپرسید آنها اصلا ندانند که این چه نوع چاپی است و فکر کنند این محصولات بطور کامل وارد کشور می شوند در صورتی که بد نیست بدانید چاپ روی کنتور برق یکی از انواع چاپ صنعتی است که تیم مرصاد نقش سالهاست روی آن تمرکز کرده و آن را انجام می دهد . چاپ روی کنتور برق نیازمند رعایت المان های زیادی است .

چاپ روی کنتور برق - چاپ صنعتی

اعداد ریز روی شمارنده ی کنتور ، نوشته ها با فونت بسیار ریز و جزئیات زیادی که باید در مورد آن رعایت شود این نوع چاپ صنعتی را به یک المان تخصصی تبدیل کرده است . تیم چاپ صنعتی مرصاد نقش یکی از دقیق ترین و هوشمندترین تیم هایی است که در حوزه ی چاپ روی کنتور برق فعال است . سابقه ی ما در چاپ روی کنتور برق ما را به یکی از گروه های فعال در این حوزه تبدیل کرده است .